LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 17 czerwca 2021 r.

17/06/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działka nr 10450/1, położona w Wesołej, rola, klasa IVb, powierzchnia 0,40 ha, nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego:100,93 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 9 lipca 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 17.06.2021 r. do 09.07.2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 17/06/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-06-17 12:19:49 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 17/06/2021
Liczba wyświetleń