LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 18 lutego 2020 r.

18/02/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 708 R-IVb-0,23

Ps-IV-0,08

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,21
Izdebki 2466 R-IVa-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 40,18
Izdebki 2519 R-IVa-0,16 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 49,45
Izdebki 2522 R-IVa-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 74,18
Izdebki 2586 R-IVa-0,19 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 58,73
Izdebki 5557 R-IVa-0,27 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 83,46
Izdebki 5922/1 R-IIIb-0,60 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 229,82
Izdebki 5922/3 R-IVa-0,33 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 102,00
Hłudno 1082 R-IVa-0,3990 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 123,33

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 12 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 18.02.2020 r. do 12.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/02/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/02/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/02/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-02-18 14:17:51 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/02/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/02/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/02/2020
Liczba wyświetleń