LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 21 marca 2022 r.

21/03/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  • działkę nr 1573 o pow. i klasie gruntów RIVa – 0,24 ha, położoną w miejscowości Izdebki, nieobjętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 111,18 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 11 kwietnia 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 21.03.2022 r. do 11.04. 2022 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 21/03/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-03-21 14:30:35 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 21/03/2022
Liczba wyświetleń