LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 26 czerwca 2018 r.

26/06/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018.121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6310 R-IVb-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,07
Wesoła 6959 R-IVb-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,98
Wesoła 6338/1 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 6339 Ps-V-0,01 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0,58

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 26 czerwca 2018 r do 18 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 26/06/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-06-26 12:18:21 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-06-26 12:17:43 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 26/06/2018
Liczba wyświetleń