LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 27 stycznia 2021 r.

27/01/2021

 

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych
Wesoła  

894

R-IVa-0,57
R-IVb-0,03
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec  

202,13

7189/1 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 95,58
7189/2 R-IVa-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,06
6948/1 R-IVa-0,16
R-IVb-0,10
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 79,84
6974 R-IVa-0,10
R-IVb-0,02
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 39,17
7009 R-V-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 7,16
7127 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 71,68
7842 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 61,44

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 1 lutego 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 27.01.2021 r. do 18.02. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/01/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-01-27 16:16:52 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/01/2021
Liczba wyświetleń