LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 3 lipca 2018 r.

03/07/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 8509/1 R-V-0,35 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 5,71
Wesoła 10327/2 Ł-IV-0,10

Ł-V-0,38

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 10,71
Wesoła 10915 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 10828 Ps-V-0,02
R-VI-0,01
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,85

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 3 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/07/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/07/2018
Data ostatniej aktualizacji 03/07/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-07-03 12:13:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/07/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/07/2018
Data ostatniej aktualizacji 03/07/2018
Liczba wyświetleń