LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 marca 2020 r.

05/03/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2486 Ł-IV-0,1338

Ps-IV-0,0478

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,82

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 26 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 04.03.2020 r. do 26.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-03-05 07:44:06 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2020
Liczba wyświetleń