LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 6 grudnia 2018 r.

06/12/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2991 R-III b-0,2166 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 82,73
Izdebki 3979 R-IVa-0,17

R-IVb-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,67

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 28 grudnia 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 6 grudnia 2018 r do 28 grudnia 2018 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/12/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/12/2018
Data ostatniej aktualizacji 06/12/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-12-06 11:14:15 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-12-06 11:14:07 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-12-06 11:12:53 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/12/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/12/2018
Data ostatniej aktualizacji 06/12/2018
Liczba wyświetleń