LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 14 lipca 2020 r.

14/07/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5845/4 R-IVa-0,30 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 92,73
Wesoła 5962 R-IVb-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,27
Wesoła 7420/2 R-IVb-0,06 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,70
Wesoła 7793 R-IVb-0,16 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 36,55
Wesoła 7666 R-IVa-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 40,18

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 5 sierpnia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 14.07.2020 r. do 05.08. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/07/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/07/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/08/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-08-05 15:41:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-08-05 15:41:33 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/07/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/07/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/08/2020
Liczba wyświetleń