LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

29/05/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 515 o pow. 0,0511 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/5. Cena nieruchomości wynosi: 1.732,00 zł + 23 % podatek VAT

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 29.05.2018 r. do 17.07.2018 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 29/05/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-05-29 12:55:00 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 29/05/2018
Liczba wyświetleń