Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 515 o pow. 0,0511 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/5. Cena nieruchomości wynosi: 1.732,00 zł + 23 % podatek VAT

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 29.05.2018 r. do 17.07.2018 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Rejestr Zmian:

  • 29/05/2018 o 10:56 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 29/05/2018 o 10:55 przez Agnieszka Baran