Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży:

działka nr 5571/2 o pow. 0,18 ha, położona w Wesołej, zabudowana magazynem, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 16.077,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP www.bip1.nozdrzec.pl.

Rejestr Zmian:

  • 15/05/2020 o 08:45 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 15/05/2020 o 08:45 przez Agnieszka Baran