Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z 21 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, księga wieczysta KS1B/00020769/8.

Cena nieruchomości wynosi 219.212,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 21 lutego 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

  • 21/02/2020 o 09:03 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 21/02/2020 o 09:03 przez Agnieszka Baran