LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

28/02/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:

Działka nr5141 o pow. 0,0400 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny pastwisk. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki lekko pochyły w kierunku wschodnim, w całości poryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki zbliżony do trapezu. Działka bez dostępu do drogi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte samosiewami drzew. W otoczeniu zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa, potok Baryczka i nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena nieruchomości – 3 240,00 zł

Ww. nieruchomość będzie przedmiotem zamiany na nieruchomości położone w Wesołej oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 5139/1 i 5140/3.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.02.2022 r. do dnia 11.04.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Informuje się, że w tym okresie, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-02-28 15:16:07 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/02/2022
Liczba wyświetleń