LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z 26 maja 2021 r.

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena nieruchomości wynosi 21.951,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 4.071,00 zł),
  2. działka nr 134 o pow. 0,16 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 2.196,00 zł,
  3. działka nr 2800 o pow. 0,13 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 14.583,00 zł (w tym 23 %podatek VAT 2.693,00 zł),
  4. działka nr 2432/1 o pow. 0,2188 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy i potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 2.871,00 zł,
  5. działka nr 623 o pow. 0,1513 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 17.208,00 zł. (w tym 23 % podatek VAT 3.184,00 zł),
  6. działka nr 2022/2 o pow. 0,3101 ha, położona w Nozdrzcu, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00070886/9. Cena nieruchomości wynosi 43.776,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 8.152,00 zł),
  7. działka nr 8580 o pow. 0,21 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, księga wieczysta KS1B/000,36070/6. Cena nieruchomości wynosi 9.583,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 1.792,00 zł),
  8. działka nr 388/1 o pow. 0,2384 ha, położona w Wyrębach, niezabudowana, poza granicami planu, księga wieczysta RZ2Z/00035466/1. Cena nieruchomości wynosi 3.586,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 178,00 zł od drzewostanu),
  9. działka nr 394 o pow. 0,3114 ha, położona w Wyrębach, niezabudowana, teren leśny, księga wieczysta RZ2Z/00035466/1. Cena nieruchomości wynosi 4.521,00 zł. (tym 23 % podatek VAT 219,00 zł od drzewostanu),

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 26.05.2021 r. do 12.07.2021 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP www.bip1.nozdrzec.pl.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-05-26 09:15:19 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń