LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. działka nr 203 o pow. 0,4996 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 5.486,00 zł,
  2. działka nr 446 o pow. 0,3415 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 3.810,00 zł,
  3. działka nr 650 o pow. 0,0568 ha, położona w Hłudnie niezabudowana, teren rolniczy i lasów, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 747,00 zł,
  4. działka nr 651 o pow. 0,2711 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 2847,00 zł,
  5. działka nr 1619 o pow. 0,7040 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy i potencjalnych zalesień, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 7.652,00 zł,
  6. działka nr 1818 o pow. 1,0043 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 10.836,00 zł,
  7. działka nr 1838 o pow. 0,2589 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065190/9. Cena nieruchomości wynosi 3.918,00 zł,
  8. działka nr 1942 o pow. 0,0422 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren lasów, księga wieczysta KS1B/00065190/9. Cena nieruchomości wynosi 637,00 zł,
  9. działka nr 1964 o pow. 0,3523 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren do rozwoju rolnictwa, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 6.708,00 zł,
  10. działka nr 5537 o pow. 0,45 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 7.255,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 14.04.2021 r. do 27.05.2021 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 14/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-14 08:54:02 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 14/04/2021
Liczba wyświetleń