LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

10/04/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Nozdrzec

Udział w wysokości ¼ części w nieruchomości położonej w Wesołej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, jako działka nr 650 o pow. 0,23 ha, Księga Wieczysta nr KS1B/00021489/8, cena nieruchomości wynosi: 50.625,00 zł

Działka nr 2977/1 o pow. 0,1914 ha, –zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 29.900,00 zł

Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, –tereny rolnicze, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 3.600,00 zł

Działka nr 1284 o pow. 0,3820 ha, –tereny rolnicze, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 3.745,00 zł

Działka nr 2768 o pow. 0,3365 ha, –tereny rolnicze, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 3.300,00 zł

Działka nr 2922 o pow. 0,1995 ha, –tereny rolnicze istniejących lasów, położona
w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 2.420,00 zł

Działka nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, –tereny potencjalnego osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6 cena nieruchomości wynosi: 2.700,00 zł+23% podatek VAT

Udział w wysokości 2/3 części w nieruchomości położonej w Nozdrzcu tereny istniejących lasów, jako działka nr 2920 o pow. 0,1613 ha,cena nieruchomości wynosi: 987,00 zł

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 10 kwietnia 2017 r. do 29 maja 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej BIP

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/04/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/04/2017
Data ostatniej aktualizacji 10/04/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-04-10 12:08:38 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/04/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/04/2017
Data ostatniej aktualizacji 10/04/2017
Liczba wyświetleń