LogoLogo

X sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

01/08/2019

Uchwała nr X-77-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania

Uchwała nr X-78-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2018

Uchwała nr X-79-2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2018

Uchwała nr X-80-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

Uchwała nr X-81-2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr X-82-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr X-83-2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała nr X-84-2019 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr X-85-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Nozdrzec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wara stanowiących własność osoby fizycznej

Uchwała nr X-86-2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr X-87-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr X-88-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-08-01 08:39:58 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-08-01 08:39:40 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2019
Liczba wyświetleń