XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,

że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XI, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 14.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nozdrzec przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Nozdrzec,
 • zmiany obszaru aglomeracji Nozdrzec,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
 • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego
 1. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

 • 30/08/2019 o 08:10 przez Agnieszka Baran
 • 30/08/2019 o 08:10 przez Agnieszka Baran (displayed above)