LogoLogo

XI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

03/11/2016

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia

że w 29 września 2016 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 czerwca 2016 r.

3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.

5. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2016 r.

6. Podjęcie uchwał i wniosków.

7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

Stanisław Potoczny

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń