LogoLogo

XXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 30 października 2020 r.

06/11/2020

Uchwała XXI 215 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała XXI 216 2020 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki ZGK w Nozdrzcu

Uchwała XXI 217 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP

Uchwała XXI 218 2020 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Uchwała XXI 219 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała XXI 220 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała XXI 221 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała XXI 222 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała XXI 223 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/11/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/11/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-18 08:27:30 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-11-06 13:08:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/11/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/11/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2020
Liczba wyświetleń