Logo

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2017-06-12 11:10:51

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 22 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Projekt porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 marca 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.
1) Wystąpienie Wójta w sprawie:
 1. a) sprawozdania finansowego,
 2. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2016 rok,
 3. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.
2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016. 3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r. 4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójtowi gminy. 5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. 6) Dyskusja. 7) Podjęcie uchwał:
 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,
 2. b) w sprawie absolutorium.
 
 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie.
Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 12/06/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-06-12 11:10:51 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 12/06/2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 12/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 12/06/2017
Liczba wyświetleń