LogoLogo

XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2020-05-27 11:53:38

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 3 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00 w Domu Strażaka w Nozdrzcu, odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 marca 2020 r. 4. Informacja o realizacji uchwał. 5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2019 rok. 9. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2020 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenie zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
11. Wolne wnioski i sprawy różne. 12. Zakończenie. Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/05/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/05/2020
Data ostatniej aktualizacji 27/05/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-05-27 11:53:38 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 27/05/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 27/05/2020
Data ostatniej aktualizacji 27/05/2020
Liczba wyświetleń