XX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 września 2020 r.

Uchwała XX 202 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała XX 203 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

Uchwała XX 204 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 20202021

Uchwała XX 205 2020 w sprawie wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej

Uchwała XX 206 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała XX 207 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała XX 208 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki

Uchwała XX 209 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 210 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 211 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach Rudawcu na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 212 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 213 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 214 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na zakup sprzętu pożarniczego

Rejestr Zmian:

  • 24/09/2020 o 12:12 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 24/09/2020 o 12:12 przez Agnieszka Baran