LogoLogo

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

16/09/2020

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 18 września 2020 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 lipca 2020 r.
4. Informacja o realizacji uchwał.
5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2020,
b) przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 2020/2021,
d) wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach Sołtysa i rad sołeckich
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
f) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła,
g) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła,
h) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki,
i) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na zakup sprzętu pożarniczego,
j) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu na zakup sprzętu pożarniczego,
k) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach Rudawcu na zakup sprzętu pożarniczego,
l) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego,
m) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup sprzętu pożarniczego,
n) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na zakup sprzętu pożarniczego.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zakończenie.
Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/09/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-09-16 13:47:44 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-09-16 12:57:54 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/09/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2020
Liczba wyświetleń