LogoLogo

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2020-09-16 13:47:44

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 18 września 2020 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 lipca 2020 r. 4. Informacja o realizacji uchwał. 5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie gminy na rok 2020, b) przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 2020/2021, d) wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach Sołtysa i rad sołeckich e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec, f) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła, g) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła, h) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki, i) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na zakup sprzętu pożarniczego, j) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu na zakup sprzętu pożarniczego, k) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach Rudawcu na zakup sprzętu pożarniczego, l) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego, m) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup sprzętu pożarniczego, n) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na zakup sprzętu pożarniczego. 7. Wolne wnioski i sprawy różne. 8. Zakończenie. Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/09/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-09-16 13:47:44 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-09-16 12:57:54 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 16/09/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 16/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2020
Liczba wyświetleń