LogoLogo

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

28/10/2020

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 września 2020 r.

4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2020,

b) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP,

d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,

i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/10/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/10/2020
Data ostatniej aktualizacji 28/10/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-10-28 11:02:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/10/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/10/2020
Data ostatniej aktualizacji 28/10/2020
Liczba wyświetleń