Logo

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2020-10-28 11:02:20

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 września 2020 r. 4. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie gminy na rok 2020, b) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP, d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła, f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła, g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła, h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021, i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. 8. Wolne wnioski i sprawy różne. 9. Zakończenie. Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/10/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/10/2020
Data ostatniej aktualizacji 28/10/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-10-28 11:02:20 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 28/10/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 28/10/2020
Data ostatniej aktualizacji 28/10/2020
Liczba wyświetleń