LogoLogo

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 4 grudnia 2020 r.

07/01/2021

Uchwała.XXII.224.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała.XXII.225.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

Uchwała.XXII.226.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021

Uchwała.XXII.227.2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Uchwała.XXII.228.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzozowie nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

Uchwała.XXII.229.2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała.XXII.230.2020 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała.XXII.231.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/01/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/01/2021
Data ostatniej aktualizacji 03/02/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-02-03 12:23:42 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-01-07 13:29:21 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/01/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/01/2021
Data ostatniej aktualizacji 03/02/2021
Liczba wyświetleń