LogoLogo

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 marca 2018 r.

09/04/2018

Uchwała Nr XXII 267 2018 w sprawie uchwalenia ramowego  planu pracy rady na rok 2018

Uchwała Nr XXII 268 2018w sprawie podziału gminy Nozdrzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXII 269 2018 w sprawie podziału gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXII 270 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018

Uchwała Nr XXII 271 2018 w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Nozdrzec oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała Nr XXII 272 2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały własnej Nr XVIII/179/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec, w części obejmującej § 25 i § 27 pkt 1

Uchwała Nr XXII 273 2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12” w sprawie planu zagospodarowania – Nozdrzec 12

Uchwała Nr XXII 274 2018 w sprawie przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”

Uchwała Nr XXII 275 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nozdrzec w 2018 roku

Uchwała Nr XXII 276 2018 w sprawie przyjęcia darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 277 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 278 2018  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła 

Uchwała Nr XXII 279 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 280 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XXII 281 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec 

Uchwała Nr XXII 282 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec  

Uchwała Nr XXII 283 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 284 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 285 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 10 lat

Uchwała Nr XXII 286 2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 287 2018  w sprawie przystąpienia Gminy Nozdrzec do Związku Powiatowo – Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Uchwała Nr XXII 288 2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Nozdrzec Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

Uchwała Nr XXII 289 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/04/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-04-10 08:30:43 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-04-10 08:30:12 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-04-10 08:23:32 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-04-09 15:27:48 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/04/2018
Liczba wyświetleń