LogoLogo

XXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

11/06/2018

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w 15 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 23. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 marca 2018 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2017 rok:

1) Wystąpienie wójta w sprawie

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016,

c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2017.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,

b) w sprawie absolutorium.

6. Informacja o „Ocenie zasobów pomocy społecznej w Gminy Nozdrzec.”

7. Podjęcie uchwał i wniosków.

8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 11/06/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-06-11 08:38:11 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-06-11 08:37:27 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-06-11 08:33:54 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-06-11 08:33:42 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 11/06/2018
Liczba wyświetleń