LogoLogo

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

15/02/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 18 lutego 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2020 r.
4.    Informacja Wójta o realizacji uchwał.
5.    Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach,
2)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, poprzez zmianę obwodu szkoły,
3)    przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej osobie prawnej – Fundacji Akademia Umiejętności,
4)    określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
5)    określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
6)    ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec,
7)    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec,
8)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9)    uchwalenia drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
10)    uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno Część I – Wesoła,
11)    uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 5”,
12)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki.

7.    Wolne wnioski i sprawy różne.
8.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania (zip).

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 15/02/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-02-15 09:12:06 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-02-15 09:11:46 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-02-15 08:54:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 15/02/2021
Liczba wyświetleń