LogoLogo

XXV sesja zwyczajna Rany Gminy Nozdrzec

09/04/2019

Uchwała Nr XXV/312/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXV/313/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XXV/314/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy  im. Anny Izdebkach

Uchwała Nr XXV/315/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr XXV/316/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy, tj. pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Uchwała Nr XXV/317/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr III/30/2015 z 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2015 – 2020

Uchwała Nr XXV/318/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXV/319/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Wesołej

Uchwała Nr XXV/320/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXV/321/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXV/322/2018 w sprawie wyrażenia zgody za zamianę nieruchomości położonych

w Wesoła

Uchwała Nr XXV/323/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Nozdrzec

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 09/04/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-04-09 08:56:19 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-09 08:56:01 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 09/04/2019
Liczba wyświetleń