Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie: określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec.

Rejestr Zmian:

  • 17/09/2020 o 11:11 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 17/09/2020 o 11:11 przez Agnieszka Baran