Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rejestr Zmian:

  • 21/08/2019 o 11:05 przez Agnieszka Baran
  • 21/08/2019 o 11:05 przez Agnieszka Baran (displayed above)