LogoLogo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec

09/02/2023

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w wartości nieprzekraczającej 130 000 zł pn.: „Dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec”, Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty nr 1, złożonej przez:

Polgrys Kruszywa Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dominikańska 25, 35-041 Rzeszów, NIP 8133666794

Cena wybranej oferty wynosi: 153 064,89 zł brutto

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote 89/100 brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą według wskazanego w Zapytaniu cenowym kryterium ofert tj. 100 % cena.

Wykaz punktacji poszczególnych ofert wg przyjętego kryterium oceny ofert:

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyLiczba przyznanych punktówOfertę złożono dnia/w formie: przysłano pocztą/ bezpośrednio doręczono
1Polgrys Kruszywa Sp. z o. o. Sp. k. ul. Dominikańska 25 35-041 Rzeszów NIP 8133666794100,0024.01.2023 r.
2Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn NIP 813020314895,7603.02.2023 r.
3TRANS SKŁAD inż. Popiel Kamil Tyrawa Solna 27 38-503 Mrzygłód NIP 687196504093,5106.02.2023 r.
4Andrey-Trans Andrzej Hadam Huta Poręby 37 36-245 Nozdrzec NIP 686161198485,5106.02.2023 r.
5PIOTREX Motoryzacja-Serwis, Transport, Sklep Piotr Hadam Huta Poręby 37 36-245 Nozdrzec NIP 686158205384,0106.02.2023 r.
6Usługi Budowlane Marcin Hadam Huta Poręby 37 36-245 Nozdrzec NIP 696161197880,3206.02.2023 r.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena – waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów – 100) punkty będą liczone według wzoru:

C(1,2,3) = Cn/ Cb x 100

gdzie:

C(1,2,3) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn – cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb – cena brutto badanej oferty w PLN

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 09/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-09 09:54:54 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 09/02/2023
Liczba wyświetleń