LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Program kadencyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

06/11/2020

Na podstawie art. 15, ust. 5a, pkt 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz 194 t.j.) podaję do publicznej wiadomości program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu: Program kadencyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski