LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

24/08/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 28 września 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad). Działka nr 1261 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 27 lipca 2022 r.

27/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działkę nr 10814, położoną w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy […]


Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 19 lipca 2022 r.

27/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na działkę: nr 1421 o pow. 0,3847 ha, położoną w miejscowości Nozdrzec, niezabudowana, tereny rolnicze, tereny najwyższych klas bonitacyjnych – najbardziej przydatnych dla rozwoju rolnictwa, księga wieczysta […]


Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 19 lipca 2022 r.

27/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: położona w miejscowości Wesoła niezabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00071242/0, nr 5592 o pow. 0,10 ha, położona […]


Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec: Udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

20/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 1607, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 5 lipca 2022 r.

05/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 10390/1 o pow. i klasie gruntów RIVb-0,0985 ha, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 5 lipca 2022 r.

05/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 5981/6 o pow. i klasie gruntów RV-0,31, PsV-0,30 […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

28/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działka nr 770 o pow. i klasie gruntów RIVa-0,57 ha, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

22/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 338 o pow. i klasie gruntów Br-PsIV-0,1629 ha, […]