LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

19/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat część działek o pow. 1 m2 z […]


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec na dzień 18 listopada 2022 r

12/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec Działka nr 338 o pow. 0,1629 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym wraz z zabudową […]


Informacja o negatywnym wyniku trzeciego przetargu z dnia 28.09.2022 r.

11/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: działka nr ewid. 1261 o pow. 0,12 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 10 października 2022

10/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 2366 o pow. 0,09 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

29/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej współwłasnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości: Udział 12/115 części w prawie własności działki nr ewid. 1874, o pow. 1,11 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00034831/5. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

14/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 2200, o pow. 0,13 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Informacja o wyniku czwartego przetargu z dnia 25 sierpnia 2022 r.

05/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Hłudnie z dnia 29 sierpnia 2022

29/08/2022

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 2397 o pow. 0,7712 […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 29 sierpnia 2022

29/08/2022

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 7491/2, położona w miejscowości Izdebki […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29/08/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Działka nr 338 o pow. 0,1629 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym wraz z zabudową pomocniczą, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00020769/8. Przeznaczenie: zgodnie ze […]