LogoLogo

 Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2017-01-24 10:43:09

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 j. t. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:  
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 21/1 R-IVa-0,35 R-IVb-0,38   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 107,09
Izdebki 708 R-IVa-0,25 R-IVb-0,29 Ps-IV-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 91,19
Izdebki 1783 R-IVa-0,05 R-IIIb-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 25,71
Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 14 lutego 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni - od 23 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/01/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 31/01/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-01-24 10:43:09 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 24/01/2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 24/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 31/01/2017
Liczba wyświetleń