LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja Wójta – wnioski wybrane do dofinansowania Rządowy Program Odbudowy Zabytków — Edycja 2

10/08/2023

Informacja Wójta – wnioski wybrane do dofinansowania Rządowy Program Odbudowy Zabytków — Edycja 2


Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2

04/08/2023

Wójt gminy Nozdrzec ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec, niestanowiących wyłącznej własności Gminy Nozdrzec, w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków:


Protokół z prac komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków

30/03/2023

Protokół z prac komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków


Ogłoszenie Wójta Gminy Nozdrzec o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec

27/01/2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Nozdrzec o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec Wniosek o udzielenie dotacji


Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

28/01/2019

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży: Działka nr 1731 o pow. 0,17 ha, teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, w Wesołej, KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 2.294,00 zł. + 23% podatek VAT, Działka nr 2228 o pow. 0,20 ha, teren zalesień w Wesołej, KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 2.195,00 […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

10/04/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w […]


 Wykaz nieruchomości do dzierżawy

24/01/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 j. t. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:   Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach […]


I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki zakończonym wynikiem negatywnym. Budynek będący przedmiotem przetargu został wykonany w cegły, piętrowy otynkowany tynkiem zwykłym, schody na piętro obłożone lastrikiem, poręcze metalowe, schody na strych drewniane, stropy drewniane, niepodpiwniczony, kryty eternitem falistym, dach dwuspadowy, konstrukcja dachowa tradycyjna […]


Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28.12.2005 r. Nr XXIV/242/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła jako działka: nr 5571/2 o pow. 0,18 ha-dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29.03.2015 r. Nr III/37/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, położonej w miejscowości Wesoła jako działka: nr 10998 o pow. 0,28 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie […]