Ostatnio dodane informacje

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 21/1 o pow. 0,65 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 8.705,00 zł, wadium wynosi 1.700,00 […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 1536 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 4.647,00 zł […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 2135, o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4, cena nieruchomości wynosi 51.632,00 zł, wadium […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 203 o pow. 0,4996 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 5.486,00 zł, działka nr 446 o pow. 0,3415 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, […]


Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC  z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. […]


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9  kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z […]


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 8 ust. […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 kwietnia 2021 r.

12/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3462, położna w Izdebkach, R-IVa- 0,10, nieobjęta miejscowym Planem […]


Uchylenie zarządzenia dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

09/04/2021

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713),  zarządza się, co […]


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

01/04/2021

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach, informujemy, iż w wyniku ogłoszenia konkursu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowy konkurs pozostał nierozstrzygnięty.