Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 lutego 2021 r.

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 1648/1, położoną w Nozdrzcu, powierzchnia 0,0555 ha, klasa R-IIIb, nieobjętą […]


Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów

09/02/2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.


Drugi ustny przetarg nieograniczony

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 10 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00067872/4. Cena nieruchomości wynosi 57.368,00 zł, […]


Petycja Krzysztofa Kuklińskiego

08/02/2021

Petycja Krzysztofa Kuklińskiego Wycofanie petycji


Petycja Fundacji Tradycyjne Podkarpacie

08/02/2021

Petycja Fundacji Tradycyjne Podkarpacie Załącznik – skan petycji


Ogłoszenie o rokowaniach

08/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły stanowiącej własność Gminy Nozdrzec, położonej w Hucie Poręby, obejmującej działkę oznaczoną nr 196 o pow. 0,8848 ha, zapisanej w księdze wieczystej KS1B/00020769/8 Sądu Rejonowego w Brzozowie. Cena nieruchomości wynosi: 95.000,00 zł. Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony

08/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec nr 1536 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 5.163,00 zł […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony

08/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 13.680,00 zł, wadium […]


XXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 4 grudnia 2020 r.

03/02/2021

Uchwała XXIII/232/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Uchwała XXIII/233/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XI/92/2019 z dnia 2 września 2019 r. Uchwała XXIII/234/2020 w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Uchwała XXIII/235/2020 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu Uchwała […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 27 stycznia 2021 r.

27/01/2021

  Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów […]