Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

01/04/2021

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach, informujemy, iż w wyniku ogłoszenia konkursu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowy konkurs pozostał nierozstrzygnięty.


Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

01/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC  z dnia 1 kwietnia 2021 roku   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 […]


Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

05/03/2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy […]


Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

05/03/2021

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 marca 20201 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej   Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, […]


Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

13/06/2019

Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu


Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

13/06/2019

Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

11/06/2019

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

11/06/2019

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach


Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

10/05/2019

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach Oświadczenia dla kandydatów


Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

10/05/2019

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu Oświadczenia dla kandydatów