Logo

Ostatnio dodane informacje

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont (modernizacja) drogi dz. Nr ewid. 2043 i 2152 oraz utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec”

29/01/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 511084 SIWZ z załącznikami Dokumentacja techniczna przedmiar SST