» Przetargi 2020

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+990-1+980 w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2020”

Rejestr Zmian:

Zapytanie cenowe na: ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w miejscowości Nozdrzec: – zadanie 1 budowa chodnika w km 194+187 do 195+163, – zadanie 2 budowa chodnika w km 195+572 do 196+525 „

Rejestr Zmian: