Logo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji nadzwyczajnej 25 marca 2022 r.

10/05/2022

Uchwała Nr XXXVIII/369/2022 Rady Gminy Nozdrzec w sprawie zmian w budżecie Gminy Nozdrzec


Uchwały podjęte na XXXVII sesji nadzwyczajnej 25 marca 2022 r.

01/04/2022

Uchwała XXXVII/364/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała XXXVII/365/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub ćwiczeniach pożarniczych, Uchwała XXXVII/366/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności […]


Uchwały podjęte na XXXVI sesji nadzwyczajnej 16 marca 2022 r.

21/03/2022

Uchwała Nr XXXVI/361/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości, Uchwała Nr XXXVI/362/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości, Uchwała Nr XXXVI/363/2022 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Stowarzyszenia Obrona Zwierząt Jędrzejów wraz z odpowiedzią na skargę.


Uchwały podjęte na XXXV sesji zwyczajnej 24 lutego 2022 r.

02/03/2022

Uchwała Nr XXXV/355/2022 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Nr XXXIV/346/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. Uchwała Nr XXXV/356/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/347/2022 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec Uchwała Nr XXXV/357/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 […]


Uchwały podjęte na XXXIV sesji zwyczajnej 31 stycznia 2022 r.

10/02/2022

1. XXXIV/346/2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok2. XXXIV/347/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec3. XXXIV/348/2022 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego4. XXXIV/349/2022 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów na terenie Gminy Nozdrzec5. XXXIV/350/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej […]