» Wybory do Sejmu i Senatu 2019

POSTANOWIENIE NR 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

Rejestr Zmian:

  • 20/09/2019 o 06:52 przez Agnieszka Baran
  • 20/09/2019 o 06:52 przez Agnieszka Baran (displayed above)

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rejestr Zmian:

Jednolity uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego

Rejestr Zmian:

UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Rejestr Zmian:

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rejestr Zmian: