LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

02/06/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że przystępuje się do wyboru: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 217); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi […]