LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zapytanie cenowe na „Odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nozdrzec w 2021 r.”

20/07/2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonania zamówienia obejmującego wykonanie usługi „Odbioru, pakowania, transportu  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nozdrzec w 2021 r.” Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości ok. 44,00 […]


Zapytanie cenowe na wykonanie: ,,Dostawy płyt drogowych (IOMB) dla potrzeb Gminy Nozdrzec”

23/04/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie FORMULARZ OFERTOWY Wzór umowy


Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł ,,Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Nozdrzcu o platformę dla osób niepełnosprawnych”

12/03/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie cenowe dla zamówienia nie przekraczającej wartości 130 000 zł „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Nozdrzcu o platformę dla osób niepełnosprawnych” Dokumentacja projektowa Formularz ofertowy Projekt umowy