Ostatnio dodane informacje

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł ,,Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Nozdrzcu o platformę dla osób niepełnosprawnych”

12/03/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie cenowe dla zamówienia nie przekraczającej wartości 130 000 zł „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Nozdrzcu o platformę dla osób niepełnosprawnych” Dokumentacja projektowa Formularz ofertowy Projekt umowy