LogoLogo

Debata nad raportem o stanie gminy

08/07/2021

Informuję, że na dzień 21 lipca 2021 roku zwołana została XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.
Zgodnie z §28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok.

Uprzejmie informuję, że na XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbędzie się debata nad Raportem. Na podstawie §28aa ust. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy Gminy Nozdrzec. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec na stosownym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Debata- Raport.

Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Urzędu Gminy Nozdrzec (36-245 Nozdrzec 224), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 20 lipca 2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/07/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-07-08 15:10:07 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-08 15:06:35 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/07/2021
Liczba wyświetleń